Om Richard

Jeg jobber med Digitalisering i  Helsedirektoratet og har bakgrunn som programmerer og konsulent innenfor både software- og forretningsutvikling.
Er opptatt av aktivt eierskap, LEAN, smart bruk av teknologi, digital transformasjon, data analyse, brukerinvolvering, innovasjon og godt lederskap.

Ved siden av jobb er jeg opptatt med styreverv og investeringer, tidsvis også som konsulent og rådgiver, (deltids)studier i entreprenørskap og å lese og lære om beste praksis fra andre bransjer, gründere og innovatører.

Min profil på LinkedIn er mer detaljert.

Om du er interessert i en samtale om endring, digitalisering, LEAN, styrearbeid eller bare en ekstern sparringspartner, er det bare å ta kontakt.