Kampanje for kjempehandel.no #skoleoppgave

Som en del av #skoleoppgaven i #sosiale medier ved NTNU, har jeg laget et forslag til sommerkampanje 2018 i sosiale medier for det fiktive selskapet «kjempehandel.no».

Hele kampanjeforslaget kan du se her:

Sosiale medie blemmer #skoleoppgave

I min siste skoleoppgave for #sosialemedier ved NTNU, går oppgaven ut på å finne noen eksempler på kampanjer i sosiale medier som ikke gikk helt som planlagt.

Det er en del veldig kjente eksempler, som jeg tenkte jeg skulle bruke som eksempler.

wendys

Da den amerikanske hamburgerkjeden Wendy’s skulle promotere seg selv og sine «ikke-fryste» hamburgere, ble de raskt sagt rett imot av en bruker.

Etter en lang ping-pong dialog med påstand mot påstand, som tok fokus helt vekk fra kampanjen, ble sakene ikke bedre av at Wendy’s la ut et bilde av «Pepe the frog» manipulert til å ligne deres egen maskot. Bare synd Pepe the frog nylig hadde blitt assosiert med rasistiske budskap.

Slik kan hende i en kampanje. Uansett hvor godt man har tenkt igjennom sitt eget budskap, skal det ikke mye til før det kan vris og vendes til å bli noe annet eller at fokuset endres totalt av brukeres svar eller reaksjoner.

Selv om man planlegger aldri så mye, så vil det helt sikkert være noen situasjoner som er tilnærmet umulig å forutse. Det kan likevel være fornuftig å fremstå som noe mer ydmyk i møte med motstridende påstander enn å hardnakket beholde sin posisjon.

I Wendy’s tilfelle kunne man kombinert kampanjen med en avstemming i restauranten, som man kunne vist frem. Invitert til en blinde-test eller gitt brukeren en mulighet til å komme innom for å se på prosessen.

Å kun se ting fra sitt eget ståsted er ofte ikke en akseptabel posisjon å innta. Det å ikke være åpen for andre synspunkter og påstander gjør at man ikke fremstår i et særlig godt lys. Når Wendy’s her også er så «uheldige» at i sitt forsøk på å spøke det hele bort, klarer å bruke en figur som oppfattes bryter med etiske retningslinjer, blir det nesten umulig for de å «trå rett».

Noen tips kan man gi til kampanjer som skal kjøres:

Les korrektur på ALT: Det tar bare noen minutter ekstra, men kan spare deg for ukesvis med problemer i etterkant. Det gjelder også bildebruk.

Sørg for at fakta og påstander stemmer: Ikke kom med påstander som ikke andre kan kontrollere eller fremstill påstander basert på delvise fakta. (Ikke gå i #fakenews fellen)

Vær forberedt på angrep og utnyttelse: Det vil komme. Ha en plan og vær forberedt. Det er ingen konkurranse om å ha mest rett. Argumentasjon på sosiale medier fører sjeldent med seg noe godt.

Etiske retningslinjer (folkeskikk) gjelder også online: Behandle alle med respekt og vær ydmyk. Du har ikke alltid rett, og selv om du har det, så respekter at andre mener noe annet.

Forstå bruken (og potensiell misbruk) av hastaggen før bruk: Det er lett å havne i #WhyIstayed fellen. Gjør grundige undersøkelser før bruk, ikke baser kampanjen på egne antakelser.