Verdier

Verdier er viktige for folk. Og siden folk jobber er det viktig for de som jobber der at organisasjoner også har noen verdier. Men det å ha verdier er bare første steg. Det å etterleve de er det som skiller de ekte fra de som later som.

I litt mindre selskaper eller selskaper som ofte har en aktiv og tydelig eier som leder, blir ofte personlige verdier videreført, men etterlevelsen er ikke alltid til stede. Vivi-Ann Hilde nevner i sin E24 spalte noen problemstilliner som kan dukke når ledere ikke etterlever verdiene i organisasjonen. Det ender helt klart opp som dårlig ledelse.

En ganske vanlig fremgangsmåte for organisasjoner å etablere nye verdier, er å kjøre en delvis demokratisk prosess med de ansatte. Gjerne på en felles samling/kickoff hvor forslag fra ledelsen kokes ned til noen utvalgte verdier. Det gått litt inflasjon i både prosessen og verdi begrepet for organisasjoner selv om behovet for verdier og mål (hvorfor) øker.

En annen skribent, Leandro Herrero, har i sine Daily Thoughts tatt tak i problemstillingen og kommet med  flere forslag til hvordan verdi prosessen til organisasjoner kan fornyes og gjennomføres.

De er vell verdt noen minutter.

Beyond Mission and Vision (Part 1 of 5)

The organizational logic (Part 2 of 5)

From values to non-negotionable behaviour (Part 3 of 5)

Articulating your core belief system (Part 4 and 5 of 5)

Profesjonaliseringens paradoks

Prøver meg på et innlegg.

Det snakkes ofte om alle fordelene ved profesjonalisering av arbeidsoppgaver. Det å få tid til å fokusere på mindre områder, utvikle seg (innenfor området), tydelige grenser, like roller på tvers av siloer osv.

Et området jeg opplever at ikke diskuteres like fullt er behovet for å se helheten og det å skape sammenheng. Det å forstå hvordan ens arbeidsoppgaver inngår i den større sammenhengen mener jeg er utrolig viktig for å oppnå motiverte, selvgående medarbeidere som får rom til å utforske og innovere. Når det profesjonaliseres er det derfor utrolig viktig å alltid kommunisere helheten og hvordan profesjonalisering vil hjelpe til med å realisere denne helheten. Det er jo ikke for alle å grave seg dypt ned i et, nå mindre, profesjons område. Det begrenser også mulighetene for innovasjon og læring på tvers.

Alt for ofte opplever jeg at man forsøker å løse utfordringene som oppstår som en følge av profesjonalisering, eller mangel på helhet med verktøy som på langt nær er gode nok. Teknologi, organisering, kurs bygger hverken bro eller løser de menneskelige utfordringene rundt kultur, mål, strategi eller samarbeid.

Et annet aspekt rundt profesjonalisering, som også ofte er under kommunisert, er fordelen ved rene skiller i organisasjonen rundt oppgaver og hensikt. Det er mer sannsynlig at man lykkes med outsourcing når oppgavene som skal utføres har en tydelig beskrivelse og grensesnitt mot andre områder/prosesser og en tydelig og målbar hensikt. Da vil man raskt kunne måle og se om sourcing lønner seg målt opp mot oppgavene man får utført. Det blir dog ikke mer eller bedre innovasjon av den grunn.