DevOps – En samling i dilemmaer og muligheter

Microsoft er kjent for å lage sin egen vri på det meste. Det er forsåvidt Apple også, men de har hatt litt forskjellig hell.

DevOps er (ifølge wikipedia) en sammensetning av utvikler og drifter som har tvunget seg frem fordi det er så mange avhengigheter de imellom.

Microsoft sitt konsept rundt DevOps er ikke noe nytt og revolusjonerende, men det er kanskje første gangen noen har presentert konseptet litt mer helhetlig. (Synd de ikke har klart å sende meg presentasjonsmaterialet enda. Når det kommer skal jeg legge ut en link.)

Men grunnlaget for DevOps rollen og konseptet er ikke alltid like lett å akseptere for de som betaler. Det at en applikasjon (system, plattform, app etc) er i utvikling så lenge den har en bruker, er noe de fleste på forretningssiden vil være uenig i. Det vil jo sørge for uendelig løpende kostnader, selv om man forsikres at de vil bli mindre og mindre. Missforstå meg ikke, jeg mener det er riktig. At 20% av kostnaden til software er utvikling og 80% er forvaltning, vedlikehold og videreutvikling tror jeg er mer sannheten enn motsatt. Man må dog dele, eller i det minste forstå, det synspunktet for at DevOps konseptet skal kunne fremstå som bærekraftig og smart. Selv om det for noen kan fremstå som at man nå ikke trenger en utvikler og en drifter, men en som gjør begge deler.

En annen del av Microsoft sitt konsept er en modningsmodell, hvor kundene skal oppdras til å gå fra kontroll og meninger om hva slags oppgaver software skal løse, til å basere seg på analyse, datainnsamling og hypoteser, som skal testes ut for å valideres eller forkastes, og slik utvikle software produktet videre. Dette opplever jeg også som ganske vanskelig å selge inn. Man skal altså si til kunden sin, eller forretningen, at de ikke selv vet hva det trenger, eller hvilke oppgaver som software produktet skal løse, men at leverandøren skal samle inn data fra bruk av dagens applikasjon(er), brukere og utarbeide hypoteser som skal testes på brukere. Kunden, eller de som betaler, fratas dermed styringen og i hvert fall det følelsebaserte aspektet av kontroll over utviklingsprosessen.

Så utvikling skal gå evig, og du har ikke noe du skal ha sagt. Vi er med andre ord bare ute etter pengene dine. Men ta det med ro, du skal slippe å bruke penger på maskinvare og slikt, for det har vi Azure til. Og vil du insistere på å kjøpe maskinvare, så du får noe fysisk for pengene, er det selvsagt også mulig å kjøpe On Premise.

Det at mange driftsavdelinger blir lettere vettaskremt av tilbudet fra Azure og da føler en enda større motstand mot å hjelpe utviklingen å komme i mål rast og rimelig er å regne som en natur lov mange steder. Selv om natur lovene kan bøyes en del, skal det ofte mye innsats til for å selge inn konseptet her også. Det beste er ofte å samle de to rollene i samme avdeling, eller i det minste samme prosjekt og sikre at de sitter sammen. Da vil de kunne dele på frustrasjonen og bli enige (etterhvert) om å sammen levere verdi til forretningen og ikke bruke tiden sin (og dermed pengene) på å forsøke å få andre til å gjøre sine egne oppgaver. Det er kanskje her Azure virkelig kommer til sin rett. Selv om det har begrensninger og ikke akkurat er gratis er det stor verdi i å kunne sette bort alt som har med servere, maskiner og til og med mange grunnleggende tjenester, som publisering, skalering, overvåkning med mer.