Hvordan holde på talenter (og alle de andre)

Jeg kom akkurat over en artikkel i DN (http://www.dn.no/karriere/article2012122.ece) som linket meg videre til forskning.no og denne artikkelen (http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269374) om at ansatte med høy mestringstilnærming er viktige for bedriften og at ansatte trives når de føler de utvikler seg og  at oppgavene er meningsfylte. Nå er vel ikke akkurat dette på noen måte verdensnyheter, men det er jo et høyst aktuellt tema nå som temperaturen i arbeidsmarkedet har begynt å røre på seg igjen.

Det er ofte en ting hva en headhunter eller en HR-direktør forteller og presenterer for en og ofte en annen ting hvordan ens nærmeste leder ser på saker og ting. Det kan virke som den viktigste egenskapen en ansatt kan besitte, i det minste ovenfor seg selv, er å være  dyktig til å forhandle med sin overordnede eller eventuell HR-direktør. I realiteten er det vel ofte slik at om man er flink til å forhandle, kommer man seg raskere eller lengre frem i den køen hvor de mest utviklende og motiverende/meningsfulle oppgavene blir fordelt.

Det som slo meg, var ikke hvordan ledere skal håndtere disse beste ansatte, men hvordan resten av de ansatte skal trekkes frem slik at de også får muligheten til å trives. Heldigvis trigges ikke alle av de samme tingene (ansvar, fordypning, fleksibiltet, trygghet, belønning, heder, synlighet etc) så det vil alltids være litt forskjellig folk i de forskjellige køene, men dilemmaet er der fortsatt. Hvordan beholde både de beste og unngå at resten går umotiverte på jobb? Det som blir spennende å se er hvordan fremtidens og nåtidens ledere vil imøtekomme disse kravene.

En annen artikkel jeg kom over, som jeg likte veldig godt og som kanskje kan være til hjelp for både nåværende og fremtidige ledere er denne: http://www.bnet.com/blog/ceo/10-things-that-good-bosses-do/5868