SharePoint 2007 – Best practice installasjon

Mange ringer meg for å høre hva som skal til når de skal innstallere SharePoint. Det er alt fra 32 eller 64 bit OS til database størrelse til brukertilganger til versjon av SharePoint og i hvilken rekkefølge de skal gjøre hva.

Etter en dyp gjennomgang av gamle og nye bookmarks, fant jeg igjen en side med full innstallasjonsguide, steg for steg som også svarer på veldig mange av de vanlige spørsmålene jeg får.

http://www.beyondweblogs.com/post/Installing-SharePoint-Portal-Server-2007-Complete-Step-By-Step-Installation-Guide.aspx